Afrikaans IV

In die vierde semester word deelnemers se vermoë om in alledaagse situasies aktief mondelings te kommunikeer verder ontwikkel. In mondelingse interaksie val besondere klem op uitspraak. Daarbenewens word deelnemers se woordeskat uitgebrei en hulle beheer oor grammatika versterk. Dit sluit onder andere die gebruik van modale werkwoorde, die passief en sintaksis in. Begrip van ‘n verskeidenheid van orale en geskrewe tekste word geoefen. Deelnemers sal ook aangemoedig word om hulle eie belangstellings wat met Afrikaans en suidelike Afrika te doen het te volg en 'n analitiese blik te ontwikkel op temas wat met Afrikaans verbonde is. Dit sluit ‘n kort voordrag in. Die langtermyn doelwit is om kontemporêre en historiese tekste in Afrikaans te verstaan en interpreteer, onderhoude in Afrikaans te voer, en saam met Afrikaanssprekendes te werk.

In order to register for the course, participants who did not attend "Afrikaans III", should contact Giorgio Miescher (Giorgio.Miescher@unibas.ch) in advance. Persons who did not take "Afrikaans III", may join "Afrikaans IV" if their level is good enough. Priority will be given to members of the Graduate Network African Studies.

Course information

Der Kurs hat bereits stattgefunden.
Date
22.02.2019 - 24.05.2019
  • Friday, 14:15 - 15:55
Lecturer
Stephan Meyer, MA
Credit points
2 ECTS
Registration deadline
Wednesday 20.02.2019
Course fee
Students and PhD candidates: CHF 291.00
University employees: CHF 579.00
Alumni: CHF 579.00

There will be no classes on 15 March (Fasnacht), 12 April and 19 April (Easter Friday) 2019.

Course materials

Materials will be made available by the lecturer.

Conditions

Requirements for acquisition of credit points

In order to receive credit points, candidates will:

  • not be absent more than twice,
  • pass a total of 3 oral or written progress checks,
  • pass a test with at least 4 on the Swiss scale.

You can get a total of 2 credit points.

Students are given a grade (1 - 6).

Homework

± 90 minutes / week

Certificate of attendance

In order to receive a certificate of attendance (available on request) for this course, you are not allowed to be absent more than maximum two times.

Placement test

If you have not completed a preceding course, an oral placement interview has to be arranged with the lecturer via email prior to the first lesson of the course.

Replacement date

The supplementary replacement date for lessons that might not take place is: 18.05.2019 from 10:00 - 16:00

nach oben